Công ty Cổ phần trung chính

Công ty được thành lập từ năm 2004, tiền thân là công ty TNHH Trung Chính. Sau hơn 16 năm xây dựng, phát triển & hoàn thiện, Công ty Cổ Phần Trung Chính đã và đang vững bước trên con đường hội nhập và phát triển lĩnh vực bất động sản.